Đặt Phòng

Liên Hệ

Nhân viên resort nói tiếng Việt và tiếng Anh.

Liên hệ Castaways Resort tại:

Email: castawaysphuquoc@gmail.com

Điện Thoại: +84 (0297) 399 3399

Thông Tin Liên Lạc: