Đặt Phòng

Thông Tin Phòng

Phòng Gia Đình
 • Castaways Resort Suite 5
 • Castaways Resort Phu Quoc Suite 3
 • Castaways Resort Suite 4
Thông Tin Phòng
Nội Thất
Dịch Vụ
 • Kích thước: 38 m2
 • Giường: 2 giường đôi
 • Tình trạng phòng: 4 người lớn hoặc 2 người lớn + 2 trẻ em*
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn nhỏ, 1 bàn trang điểm
 • Ghế: 1 ghế dài, 1 ghế bàn trang điểm
 • Phòng tắm đứng
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Thông Tin Phòng
 • Kích thước: 38 m2
 • Giường: 2 giường đôi
 • Tình trạng phòng: 4 người lớn hoặc 2 người lớn + 2 trẻ em*
Nội Thất
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn nhỏ, 1 bàn trang điểm
 • Ghế: 1 ghế dài, 1 ghế bàn trang điểm
 • Phòng tắm đứng
Dịch Vụ
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Bungalo Deluxe
 • Castaways Deluxe Bungalow Exterior 1
 • Castaways Deluxe Bungalow Interior 2
 • Castaways Deluxe Bungalow Interior 3
 • Castaways Deluxe Bungalow Interior 4
 • Castaways Deluxe Bungalow Interior 6
 • Castaways Deluxe Bungalow Bathroom 3
Thông Tin Phòng
Nội Thất
Dịch Vụ
 • Kích thước: 38 m2
 • Giường: 1 giường đôi
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn + 1 trẻ em*
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn nhỏ, 1 bàn trang điểm
 • Ghế: 1 ghế dài, 1 ghế bàn trang điểm, 2 ghế ngoài hành lang
 • Phòng tắm đứng
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Thông Tin Phòng
 • Kích thước: 38 m2
 • Giường: 1 giường đôi
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn + 1 trẻ em*
Furnishings
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn nhỏ, 1 bàn trang điểm
 • Ghế: 1 ghế dài, 1 ghế bàn trang điểm, 2 ghế ngoài hành lang
 • Phòng tắm đứng
Services
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Bungalo Superior
 • Castaways Superior Bungalow Exterior 5
 • Castaways Superior Bungalow Exterior 5
 • Castaways Superior Bungalow Exterior 5
 • Castaways Superior Bungalow Interior 2
 • Castaways Superior Bungalow Interior 4
Thông Tin Phòng
Nội Thất
Dịch Vụ
 • Kích thước: 37 m2
 • Giường: 1 giường đôi, 1 giường đơn
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn + 1 trẻ em*
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 2 bàn
 • Ghế: 2 ghế
 • Phòng tắm đứng
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Thông Tin Phòng
 • Kích thước: 37 m2
 • Giường: 1 giường đôi, 1 giường đơn
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn + 1 trẻ em*
Nội Thất
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 2 bàn
 • Ghế: 2 ghế
 • Phòng tắm đứng
Dịch Vụ
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Bungalo Tiêu Chuẩn
 • Castaways Standard Bungalow Interior 1
 • Castaways Standard Bungalow Interior 2
 • Castaways Standard Bungalow Interior 3
 • Castaways Standard Bungalow Interior 4
Thông Tin Phòng
Nội Thất
Dịch Vụ
 • Kích thước: 29 m2
 • Giường: 1 giường đôi, 1 giường đơn
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn + 1 trẻ em*
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn
 • Ghế: 2 ghế
 • Phòng tắm đứng
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Thông Tin Phòng
 • Kích thước: 29 m2
 • Giường: 1 giường đôi, 1 giường đơn
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn + 1 trẻ em*
Nội Thất
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn
 • Ghế: 2 ghế
 • Phòng tắm đứng
Dịch Vụ
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Bungalo Phổ Thông
 • Castaways Economy Bungalow Exterior 1
 • Castaways Economy Bungalow Interior 2
 • Castaways Economy Bungalow Interior 3
 • Castaways Economy Bungalow Interior 4
Thông Tin Phòng
Nội Thất
Dịch Vụ
 • Kích thước: 22 m2
 • Giường: 1 giường đôi
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn
 • Ghế: 2 ghế ngoài hành lang
 • Phòng tắm đứng
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
Thông Tin Phòng
 • Kích thước: 22 m2
 • Giường: 1 giường đôi
 • Tình trạng phòng: 2 người lớn
Nội Thất
 • Tủ quần áo: Tủ quần áo âm tường
 • Bàn: 1 bàn
 • Ghế: 2 ghế ngoài hành lang
 • Phòng tắm đứng
Dịch Vụ
 • Minibar: Nước ngọt, bia và snack
 • Truyền hình cáp
 • Wifi: Miễn phí
 • Nước tắm nóng/lạnh
 • Phòng máy lạnh
So Sánh Phòng
Phòng Kích Thước Truyền Hình Cáp Wifi Giường Tình Trạng Phòng Trống
Phòng Gia Đình 38 m2 2 giường đôi 4 người lớn, OR
2 người lớn & 2 trẻ em*
Deluxe 38 m2 1 giường đôi 2 người lớn + 1 trẻ em*
Superior 37 m2 1 giường đôi
+ 1 giường đơn
2 người lớn + 1 trẻ em*
Tiêu Chuẩn 29 m2 1 giường đôi
+ 1 giường đơn
2 người lớn + 1 trẻ em*
Phổ Thông 22 m2 1 giường đôi
+ 1 giường đơn
2 người lớn

*Dưới 6 tuổi